Книги

2008 – Борбата на идеи в науката. София : Захарий Стоянов, 2008 (София : Унив. изд. “Св. Климент Охридски”). – 244 с. ; 22 см. – (Поредица Философия и човек)

2006 – Любовта. София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006. – 684 с. ; 24 см. – (Университетска библиотека ; N 449) – 4-то издание.

1990 – 45 години вицове. Съставител Кирил Василев. София: Ун. изд. “Климент Охридски”. 232 с.

1989 – Красноречието. Аспекти на реториката. София: Ун. изд. “Климент Охридски”. 536 с.

1986 – книгата Любовта излиза в Китай и става най-четената чуждестранна книга в Китай за 1986 г.

1985 – Любовта. София: Наука и изкуство. 905 с. – 3-то издание.

1976 – Любовта. София: Наука и изкуство. 895 с. – 2-ро издание.

1974 – Любовта. София: Наука и изкуство. – 1-во издание.

1966 – Да поговорим за историческия материализъм. София: Изд. на БКП. 52 с.

1962 – Диктатурата на пролетариата. София: ДИ “Наука и изкуство”. 146 с.

1961 – Родопските българи мохамедани. София: ДИ “Хр. Г. Данов”. 290 с.

1961 – Увод към философия на историята. София: ДИ “Наука и изкуство”. 334 с.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s