Снимки

Снимки на академик Кирил Василев от неговото слово на конференцията, посветена на Димитър Михалчев, провела се през месец ноември 2002 г. в СУ “Свети Климент Охридски”.

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s