Статии

2003 – Василев, Кирил. Толерантност/Фундаментализми / Кирил Василев. // Култура, XLVII , N 41, 7 ноем. 2003, с. 7. Научна конф. на тема “Религиозна толерантност във времето на фундаментализми”, София, 23-24 окт. 2003 г.

2002 – Василев, Кирил. Какво е да си патриархален в модерна държава / Кирил Василев. // Дневник, II, N 66, 4 апр. 2002, с. 7.

2001 – Василев, Кирил. Църквата [Българската православна църква] не се нуждае от опеката на света / Кирил Василев. // Дневник, I, N 120, 10 юли 2001, с. 7.

1999 – Памет за Кирил Маджаров : 85 г. от рождението на поета / Кирил Василев. // Български писател, VI, N 12, 24 март 1999, с. 1-2.

1998 – Прозренията и парадоксите на един голям български учен [Исак Паси]- В: Дума, IV, N 62, 17 март 1993, с. 7.

1998 – Философът и човекът : Исак Паси на 70 г. – В: Дума, IХ, N 59, 16 март 1998, с. 6.

1998 – Един голям герой на Странджа : 100 г. от рождението на Илия Бояджиев / Кирил Василев. // Дума, IX, N 169, 25 юли 1998, с. 8.

1998 – Бузлуджа – една повеля на нашата съвременност / Кирил Василев. // Дума, IX, N 175, 1 авг. 1998, с. 7.

1997 – Ученият. – В: Демократически преглед, 1997, N 33, с. 118-142.

1997 – Сава Гановски – един родолюбец, марксист, хуманист и романтик. – В: Дума, VIII, N 52, 5 март 1997, с. 6.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s